Aicinam uz uzņēmējdarbības semināru Sventes Tautas namā

Publicēts : 21.septembris.2020

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” ir izsludinājusi projektu pieteikumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.  Pieejamais finansējums – 224205,60 EUR .

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2020.gada 9.oktobra  līdz 2020.gada 9.novembrim. Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”.

Tikšanās klātienē, lai diskutētu par projektu pieteikumu sagatavošanu un uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils un Ilūkstes novados notiks 30.septembrī Sventes Tautas namā (Alejas iela 13, Svente, Sventes pagasts, LV-5473).

Darba kārtība te: Darba_kartiba_SVENTE_30_09_2020

Pietikšanās semināram līdz 25.septembrim rakstot uz epastu: inga.krekele@gmail.com