Projektu pieteikumu sagatavošanas semināri Daugavpilī un Ilūkstē

Publicēts : 11.februāris.2020

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludināja projektu pieteikumu pieņemšanas 8.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” Rīcībai 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 05.03.2020 līdz 05.04.2020.

Aicinam LEADER projektu īstenotājus un potenciālos projektu iesniedzējus uz semināriem par projektu pieteikumu sagatavošanu Daugavpilī 18.februārī (Sēlijas ielā 25. 3.stāva zālē) un Ilūkstē 20.februārī (Brīvības ielā 12, Jauniešu kvartālā).

Semināru ietvaros būs iespēja tikties arī ar Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāju Daci Saulīti, Daugavpils biznesa inkubatora vadītāju Andreju Zelču  un ALTUM Latgales reģionālā centra vadītāju Vitu Pučku. 

Semināra darba kārtība:Darba_kartiba_Daugavpils_18_02_2020

Darba_kartiba_Ilukste_20_02_2020