Konkurss „Dižprojekts” arī šogad lepojas ar inovatīviem un ilgtspējīgiem risinājumiem Latvijas lauku attīstībai un ekonomiskajai izaugsmei

Publicēts : 02.aprīlis.2019

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi organizēja LEADER Dižprojektu akciju, lai
popularizētu reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas projektos ar
LEADER pieejas finansējuma atbalstu, iedrošinot Latvijas iedzīvotājus drosmīgam lēmumam –
dzīvot un aktīvi darboties laukos. Konkursa laikā galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet
gan lepošanās ar paveikto un sabiedrības informēšana par līdzcilvēku ieguldīto darbu.
Visi šī gada „Dižprojekts” titulam izvirzītie kandidāti ir Latvijas lepošanās stāsti, un tie nav neparasti izņēmumi vai
nejaušas veiksmes stāsti, bet gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šogad
Dižprojektam tika nominēti 30 unikāli vietējo iniciatīvu projekti visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publiskoprivāto
partnerību (vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs teritorijas attīstībā un ietverts
iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas
2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai vai Eiropas
Zivsaimniecības fondu) līdzfinansējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanu.
Ikviens var gūt iedvesmu no 2018. gada konkursa „Dižprojekts” nominācijai izvirzītajiem kandidātiem: sniegts
ieguldījums uzņēmējdarbības pilnveidē, kas spēcina vietējo ekonomiku, veikta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan
plašākai publikai pieejama teritoriju labiekārtošana, izveidoti jauni sabiedriskie pakalpojumi, pilnveidotas brīvā laika
aktivitātes un radīti risinājumi dabas un kultūras mantojuma izpētei un mūsdienīgai iepazīšanai. Ar visu
Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem un foto var iepazīties mājaslapā-
https://goo.gl/po4z7u
Šogad titulu „Dižprojekts” saņēma iniciatīva, kas par dižāko atzīta gan iedzīvotāju balsojumā, gan pēc žūrijas
vērtējuma. SIA „REZIDENCE” realizētais projekts „Ekskluzīva restorāna „Vakars uz ezera” izveide Kāla
ezerā”, kuru konkursam izvirzīja nodibinājums „Madonas novada fonds”, ir drosmes, apņēmības un skaistuma
kombinācija. Ekspertu komanda īpaši slavē projekta nosaukuma un izpildījuma oriģinalitāti, kā arī kvalitāti un
piešķirto ekskluzivitāti lauku teritorijas resursiem, ko īstenotā ideja spēj sagādāt visiem „Vakara uz ezera”
baudītājiem.
Arī par „Dižprojekts” otrās vietas saņēmēju žūrija un iedzīvotāji bijuši vienisprātis, tas ir SIA DOVIMSA realizētais
projekts „Tējas namiņš Alsungā”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Darīsim paši!”. Realizētais projekts apvieno
kultūras un biznesa jomas, pie tam, radot estētiski pārsteidzošu akcentu apkārtējā vidē. Alsungas tējas namiņš ir
piemērs, kā celt godā vietējās kultūras mantojumu un dižoties ar to!
„Dižprojekts” trešo vietu pēc žūrijas balsojuma šogad ieguva divi projekti. Amatas novada pašvaldības realizētais
projekts „Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē”, kuru konkursam izvirzīja biedrība
„Cēsu rajona lauku partnerība” un biedrības „Zaļais pulss” realizētais projekts „Kalnmuižas (Apaļā) ezera
mākslinieciska izgaismošana, izmantojot saules enerģiju”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Aizkraukles
rajona partnerība”. Abas šīs iniciatīvas izpelnījās žūrijas atzinību kā inovatīvas un uz ilgtspējīgu lauku attīstību
vērstas iniciatīvas. Kā norāda žūrija, viedie ciemi ir lauku teritoriju nākotne un projekts ir pozitīvs ciema aktīvās
kopienas atbalsta piemērs, kas reizē ir arī celmlauzis šajā jomā visā Latvijā. Biedrības „Zaļais pulss” īstenotais
videi draudzīgais un inovatīvais dižprojekts, kas pieejams ikvienam ezera apmeklētājam, tādējādi veicinot
iedzīvotāju tuvināšanu dabas vērtībām. Šī iniciatīva ir pierādījusi, ka idejas iespējams īstenot tur, kur nav
mūsdienīgas infrastruktūras.
Savukārt iedzīvotāji „Dižprojekts” trešajai vietai izvēlējušies SIA Education centre Durbe realizēto projektu
„Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika
pavadīšanai”, kuru konkursam izvirzīja biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””. Projekts dod
spēku un iedvesmu ne tikai Latgales iedzīvotājiem, bet visas Latvijas, jo Likteņupes Daugavas dabas parka
“Daugavas loki” sakārtošana un labiekārtošana ir visai tautai nozīmīga aktivitāte.

„Ekskluzīva restorāna „Vakars uz ezera” izveide Kāla
ezerā”

                     

„Tējas namiņš Alsungā”                               „Viedā ciema atbalsta punkta izveide Amatas novada Skujenē”

„Kalnmuižas (Apaļā) ezera
mākslinieciska izgaismošana, izmantojot saules enerģiju”

 

„Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika
pavadīšanai”