Jaunumi

Publicēts : 27.janvāris.2017

1.kārtas rezultāti no Lauku atbalsta dienesta

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” 1.kārtā saņēma 68 projektu iesniegumus. Par atbilstošiem stratēģijai tika atzīti 64 projekti, kas nonāca Lauku atbalsta dienestā. Gala lēmums par 1.kārtas projektu iesniegšanas rezultātiem no Lauku atbalsta dienesta: 1.1. Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai: aptiprināti 6 projekti, noraidīti 5 projekti, atsaukts 1 projekts. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 09.janvāris.2017

Latvijas Lauku attīstības ekspertu pieredze palīdz Moldovai pārņemt Eiropas pieejas lauku attīstībai

Biedrības “Latvijas Lauku forums” sadarbības partneris Moldovā biedrība “Pro Cooperare Regionala” parakstījis sadarbības memorandu par iesaisti LEADER pieejas* īstenošanā Moldovā nacionālā mērogā. Memorands paredz sadarbību un informācijas apmaiņu starp valsts un nevalstiskajām organizācijām, kas ir būtisks priekšnosacījums veiksmīgai LEADER pieejas ieviešanai Moldovā un veicina pilsoniskās sabiedrības iesaisti politikas plānošanas un Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.decembris.2016

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests SEMINĀRI PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums Lasīt vairāk.....
Publicēts : 23.decembris.2016

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ĪSTENO SAVAS IDEJAS

Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 2.kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. M2 Vietas potenciāla attīstības, kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana, dabas un kultūras resursu saglabāšana un attīstība kopējais izsludinātais finansējums 244 482,83EUR 2.1. Atbalsts Lasīt vairāk.....
Publicēts : 14.decembris.2016

Apstiprināti grozījumi stratēģijā!

Izmaiņas Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības "Kaimiņi" vietējās attīstības stratēģijā izvērtēja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju arlases komiteja un pieņēma lēmumu nr. 9.1-7e/33/2016 par SVVAA stratēģijas grozījumu atbilstību Noteikumu Nr.125 un Noteikumu Nr. 590 nosacījumiem. Izmaiņas stratēģijā skāra projektu vērtēšanas kritērijus. Gatvavojot jaunos projektu pieteikumus, pievērsiet uzmanību grozījumiem. Strategija_Kaimini_grozijumi_2016.docx Lasīt vairāk.....