Jaunumi

Publicēts : 12.decembris.2017

Īsteno savas idejas

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests ĪSTENO SAVAS IDEJAS   Biedrība „Kaimiņi” izsludina projektu iesniegšanas 5.kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai. VIETAS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAI LABVĒLĪGAS VIDES RADĪŠANA Atbalsts mikro, mazās un vidējās Lasīt vairāk.....
Publicēts : 06.decembris.2017

Sludinājums – izsludināta piektā kārta rīcībai 1.1.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana      09.01.2018-09.02.2018 Rīcībai 1.1. piektā kārta Sludinājuma kopsumma Atbalsts mikro, mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai. Rīcība – 183 965,73 EUR Projektu  īstenošanas termiņš   Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana  - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.decembris.2017

Elektroniskās sacensību laika uzskaites sistēmas iegāde

Biedrība „Tūrisma klubs „Sniegpulkstenīte”” īsteno Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”. Projekta mērķis ir veicināt sporta sacensību kvalitātes uzlabošanu vietas potenciālā attīstībai. Elektroniskā sacensību Lasīt vairāk.....
Publicēts : 01.decembris.2017

Biedrībai “Jubra” piešķirta kultūras zīme “Latviskais mantojums”

2017. gada 30. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tika pasniegta kultūras zīme „Latviskais mantojums” 16 lauku tūrisma uzņēmējiem kā pateicība par līdz šim paveikto kultūras mantojuma daudzināšanā. Kultūras zīmi „Latviskais mantojums” par latviskā kultūras mantojuma saglabāšanu un demonstrēšanu tūrismā uzņēmējiem pasniedza Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde un Latvijas Pašvaldību savienības Lasīt vairāk.....

Pieredzes apmaiņa Gulbenes novadā

No 22. līdz 23. novembrim biedrības ”Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” pārstāvji piedalījās informācijas un pieredzes apmaiņas pasākumā projektu ideju ģenerēšanai, sadarbības veicināšanai LEADER projektu ieguldījums mazās uzņēmējdarbības, sabiedrības aktivizēšanā un teritorijas attīstībā Gulbenes novadā. Pasākumā tika iekļauta divu dienu informācijas un pieredzes apmaiņa ar Gulbenes novadā esošajiem mājražotājiem Lasīt vairāk.....