Jaunumi

Publicēts : 25.aprīlis.2022

“Sēlijas Salas” dalās ar pieredzi starptautiskā Viedo Ciemu konferencē

Aprīlis šogad ir īpašs ne tikai ar pavasara sākumu, bet arī ar sadarbības projekta “Smart Villages LEADER Network” starptautiskās viedo ciemu konferences “Viedo Ciemu virzītāji un attīstības perspektīvas” norisi. 2022.gada 6.aprīlis bija kā “viedo ciemu attīstības pavasaris”, kad Zvejniekciemā pulcējās 60 klātienes dalībnieki un aptuveni 40 skatītāji tiešsaistē no Grieķijas, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 19.aprīlis.2022

“Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā”

Nodarbību cikls "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" Klātienes praktiskais seminārs viesu mājā “Zaļā sala” Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.  Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša, ērta naktsmītņu piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu naktsmītņu  pakalpojumu. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 19.aprīlis.2022

Interešu un dzīvesstila tūrisma produkti, lauku saimniecības, ģimenes uzņēmumi, un mājražotāji tūrisma piedāvājuma veidošanā

Klātienes praktiskais seminars 2022.gada 29. aprīlī. Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.  Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša dzīvesstila un interešu  tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un attīstot atbilstoši pieprasījuma izmaiņām  mūsdienīgu interešu un dzīvesstila lauku saimniecību, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 14.aprīlis.2022

DIŽPROJEKTS 2021 Iedvesmai un ideju iešūpošanai Lieldienās

LEADER Dižprojekts ir konkurss, kuru iniciējusi un administrē biedrība „Latvijas Lauku forums”. Kopš 2009. gada vietējās rīcības grupas tiek aicinātas izvirzīt „Dižprojektu” - vietējo iniciatīvas projektu, kas realizēts VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EZF fonda atbalstu un kas ir teritorijas lepnums un aktīvo ļaužu darbības apliecinājums. Konkursa mērķis Lasīt vairāk.....
Publicēts : 11.aprīlis.2022

Nepārtrauktās kārtas projektu rindojums II.posms

Laika posmā no 10.02.2022.- 10.03.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas nepārtrauktās kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 594 341,95 apmērā. Tika saņemts 6 projektu Lasīt vairāk.....