LEADER īstenotie projekti

Īstenots projekts “Vēsturiskā Lielbornes muižas parka atjaunošana, labiekārtošana un aprīkošana daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai”

Lielbornes muiža ir vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies dabas parka „Daugavas loki“ teritorijā. No Lielbornes muižas un tās parka paveras skati uz Daugavas lokiem, bet Lielbornes muižas parku caurvij straujā Bornes upe, kura izgrauzusi iespaidīgu stāvkrastu ieleju. 2017.gadā Lielbornes muižu un tās aizaugušo parka teritoriju iegādājās SIA „Education Centre DURBE”. Lasīt vairāk.....

Daugavpils novadā veikti uzlabojumi aktīvā tūrisma infrastruktūrā (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000009)

Daugavpils novadā tūrisma nozarē 2018.gada vasarā viens no galvenajiem uzdevumiem bija attīstīt velotūrisma un ūdenstūrisma infrastruktūru, lai veicinātu aktīvu dzīvesveidu, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabai draudzīga tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Minēto mērķu sasniegšanai Daugavpils novada Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Višķu, Sventes un Medumu pagasta teritorijā ar norādēm tika nomarķēti trīs Lasīt vairāk.....

LPKS “Sēlijas āres” īstenojusi projektu „Universālās pašgājējmašīnas ar darba rīkiem iegāde” (Nr.17-03-AL28-A019.2101-000002)

Projekts „Universālās pašgājējmašīnas ar darba rīkiem iegāde” īstenots ar mērķi sniegt nelauksaimnieciskos pakalpojumus LPKS "Sēlijas āres" biedriem un citiem interesentiem. Projektā tika iegādāta jauna universālā pašgājējmašīna AVANT 750 ar darbarīkiem dažādu pakalpojumu sniegšanai, piemēram, zālienu appļaušana un smalcināšana, līdzināšanas, planēšanas darbu veikšanai, dažādu birstošo kravu kraušanai, pārkraušanai, augsnes sagatavošanai zālienam, Lasīt vairāk.....

Pamatlīdzekļu iegāde vietējās dabas vērtības balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanai Pilskalnes pagasta “Senčos”

Projekta „Pamatlīdzekļu iegāde vietējās dabas vērtības balstītas uzņēmējdarbības uzsākšanai Pilskalnes pagasta “Senčos”” ( (Nr.17-03-AL28-A019.2101-000012) realizācija ir uzsākta 1.09.2017. Ko esam paveikuši? Iegādāts kokapstrādes darbgalds, veloaprīkojums, uzsākti teritorijas labiekārtošanas un darbnīcas telpu remontdarbi. Paralēli notiek gatavās produkcijas ražošana, tirdziņu apmaklējumi, pasūtījumu izpilde, zīmola “Darbnīca AR woodworks” atpazīstamības veicināšana. Tāpat esam saņēmuši Lasīt vairāk.....

Piecos Daugavpils novada ciemos izveidoti jauni bērnu rotaļu laukumi

Daugavpils novada dome ir īstenojusi projektu „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Ambeļu, Kalkūnes, Sventes, Tabores un Lauceses pagastos”, Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000032, ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu. Projekta rezultātā ir izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi Ambeļu, Lasīt vairāk.....