Arhīvs

Publicēts : 26.janvāris.2024

Sēlijas kopienu pieredzi vietas identitātes veidošanā varēs iepazīt jaunā maršrutā

Biedrība "Partnerība "Kaimiņi"" stiprinās Sēlijas sabiedrības spējas veidot teritorijas tēlu, izveidojot jaunu maršrutu pieredzes apmaiņas braucieniem. Sagatavotais kompleksais piedāvājums un maršruta buklets ļaus iepazīt Sēlijas lauku kopienu pieredzi vietas identitātes veidošanā. Pēdējo gadu laikā Sēlijā norisinās aktīva lauku kopienu identitātes veidošana, ko iniciējusi pati pilsoniskā sabiedrība. Katra no mazajām apdzīvotajām Lasīt vairāk.....
Publicēts : 17.janvāris.2024

Viedā trešdiena

Jau  24. janvārī, plkst. 15.00, Zoom platformā, šī gada pirmā Viedā trešdiena!Pieejas saite: saite.lv/mCWY Šoreiz uzzināsim praktiskas metodes "Kā no potenciālā sadarbības partnera saņemt atbildi “jā”", jeb "Runas formula sadarbības aicinājumam un tīklošanās meistarības triki". Viedajā trešdienā tiks apskatītas šādas tēmas: Kā sevi un savu ideju iepazīstināt īsā prezentācijas teikumā (runas struktūra) Klasiskākās tīklošanās kļūdas Lasīt vairāk.....
Publicēts : 15.janvāris.2024

Uzsākta projekta Biedrības “Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs “Stiga”” materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” īstenošana

Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā Lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu „Biedrības "Daugavpils pilsētas orientēšanās klubs "Stiga"" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” (Nr. 23-03-AL28-A019.2201-000004), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma 19.2. ”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcības 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras Lasīt vairāk.....
Publicēts : 17.novembris.2023

Ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību

Britu pārstāvniecības Latvijā finansētā projekta „Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību” ietvaros 7.–8.novembrī partnerība „Kaimiņi”, Krāslavas rajona partnerība un Preiļu un Līvānu novadu partnerība „Kūpā” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma novadu. Arī Augšdaugavas novada pārstāvji piedalījās braucienā un guva jaunas zināšanas par iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību, cilvēku iesaisti sabiedriskajā dzīvē, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 24.oktobris.2023

CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU

Uzsākam īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 23-00-A019.332-000009 “CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU”. Projekts tiek īstenots starp četrām vietējām rīcības grupām: biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais partneris), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi” un Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”. Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto Lasīt vairāk.....
© 2009-2017 Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”.