LEADER PROJEKTU ĪSTENOŠANA, IZAICINĀJUMI UN SASNIEGUMI

Publicēts : 21.janvāris.2018

31.janvārī plkst. 13.00 esat laipni aicināti piedalīties seminārā LEADER PROJEKTU ĪSTENOŠANA, IZAICINĀJUMI UN SASNIEGUMI Mednieku sabiedriskajā centrā (“Ustupi”, Demenes pagasts, Daugavpils novads). Semināra tēma: Uzņēmējdarbības vides un dzīves kvalitātes uzlabošanas potenciāls.

Pasākuma programmā: Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanas gaita (Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi”” administratīvā vadītāja Inga Krekele), Preiļu rajona partnerības pieredze vietējās teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanā (Preiļu rajona partnerības administratīvā vadītāja Valija Vaivode), Stratēģijas īstenošanas ietekme uz teritorijas attīstību (Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa, Ilūkstes novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Natālija Formanicka), noslēgumā – moderēta diskusija par projektu īstenošanas izaicinājumiem un sasniegumiem, nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Mednieku sabiedriskā centra atrašanās vieta:

 

Pieteikšanās pa tālruni: 29184640; e-pastu: inga.krekele@gmail.com