Brīvdabas trenažieri Šēderes pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem.

Projekta „ Brīvdabas trenažieri Šēderes pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem” īstenošanas mērķis – izveidot labiekārtotu, drošu un pieejamu brīvā laika pavadīšanas vietu Šēderes pagasta iedzīvotājiem un viesiem aktīvai un veselīgai atpūtai svaigā gaisā.

Projektā tika uzstādīti 9 brīvdabas āra trenažieri – orbitrek eliptiskais trenažieris, airēšanas un gurnu trenažieris, trenažieris vilkšanai no priekšas, velotrenažieris, vēdera preses trenažieris un gaisa gājējs.

Projekta ”Brīvdabas trenažieri Šēderes pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem” īstenošanas kopējās izmaksas ir 9784.42 EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir  8805.98 EUR, Augšdaugavas novada pašvaldības finansējums 978.44 EUR un Biedrības “Šēderes nākotne” finansējums 73.01 EUR.

Projekts Nr. 23-03-AL28-A019.2201-000005 “Brīvdabas trenažieri Šēderes pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Rīcības kods A019.22.01 “Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai”.

Biedrības “Šēderes nākotne” vadītāja Aļona Romanova