Izsludināts LEADER projektu konkurss

Publicēts : 10.maijs.2023

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 13. kārta  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Kopējais pieejamais finansējums – 123326.06 EUR

Tajā skaitā

Rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.  Pieejamais finansējums – 54902,73 EUR

Apbalsta apmērs līdz 50 000,00 pamatlīdzekļu iegādei EUR;
būvniecības izdevumi nav attiecināmi
Atbalsta intensitāte70 %

Rīcībā 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu. Pieejamais finansējums –  68423,33 EUR

Apbalsta apmērs līdz 50 000,00 EUR;

Atbalsta intensitāte90 %

Informatīvais seminārs par projektu pieteikumu sagatavošanu notiks 24.maijā plkst. 13:00 Sēlijas ielā 25, Daugavpilī.

Pieteikties semināram varat šeit: https://ej.uz/LEADER_13_karta_seminars

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2023.gada 10.jūnijā   līdz 2023.gada 10. jūlijam. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI: https://eps.lad.gov.lv/login

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”.

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: Normatīvie akti. Veidlapas, Rokasgrāmatas

Pilns sludinājuma teksts atrodams šeit:

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 1.1. atrodama šeit:

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 2.1. atrodama šeit: