Pirmo reizi Latvijas vēsturē izsludināta Sēlijas kultūras programma

Publicēts : 13.aprīlis.2023

Partnerība “Kaimiņi” izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma” projektu konkursu “Sēlijas kultūras programma 2023”. Šāda programma Sēlijas vēsturiskās zemes robežās atklāta pirmo reizi. 

Līdz šim reģionu kultūras projekti no Sēlijas tika iesniegti Latgales un Zemgales kultūras programmā, atbilstoši plānošanas reģionu robežām. Lai īstenotu dzīvē Latviešu vēsturisko zemju likumā ietvertās normas, kuru mērķis ir veicināt latviešu vēsturisko zemju iedzīvotāju kopējo apziņu, identitāti un piederību kultūrtelpu saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, kopš 2023. gada reģionu kultūras programmas darbosies vēsturisko zemju robežās.

Kultūras programmas mērķis ir veicināt kvalitatīva un daudzveidīga kultūras piedāvājuma pieejamību sabiedrībai un attīstīt jaunradi Sēlijā, kā arī veicināt Sēlijas kultūras daudzveidības saglabāšanu un attīstību.

Šī mērķa realizēšanai tiek finansēti projekti, kas paredz:

 • kvalitatīvas un profesionālas mākslas un kultūras pieejamības nodrošināšanu Sēlijā;
 • Sēlijas kultūras daudzveidības izzināšanu, saglabāšanu un attīstību;
 • ar Sēliju saistītu jaunradi;
 • tradicionālo zināšanu un amatu prasmju saglabāšanu, praktizēšanu, dokumentēšanu, izpēti, popularizēšanu, un pārnesi, kā arī to integrāciju tūrisma aktivitātēs;
 • bērnu un jauniešu iesaisti kultūras projektu aktivitātēs un radošajos procesos;
 • kultūras darbinieku, amatnieku kapacitātes celšanu (semināri, pieredzes apmaiņa, apmācības)
 • Sēlijas, tās kultūrtelpu un novadu savdabību atainojošu un popularizējošu pasākumu nodrošināšanu;
 • visu Sēlijas vēsturisko zemi aptverošas kultūras akcijas;
 • pētniecību un Sēlijas kultūras mantojuma dokumentēšanu;
 • kopienu līmeņa  iniciatīvas, kas atklāj mazo apdzīvoto vietu identitāti un tradīcijas, kā arī rada jaunas, mūsdienīgas kultūras realitātes, veicinot tūrismu;
 • plašu informācijas pieejamību un publicitāti par Sēlijas vēsturisko zemi, veidojot Sēlijas pozitīvo tēlu.

Kultūras programmas projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas vai juridisko personu patstāvīgas struktūrvienības, ar tiesībām noslēgt līgumus. Kultūras projektu īstenošana paredzēta Sēlijas vēsturiskās zemes robežās, kādas tās noteiktas “Latviešu vēsturisko zemju likuma” 1. pielikuma 5.punktā. Projektu ieviešanas laiks ir no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniska dokumenta formā vai papīra formā. Projektu pieteikumi elektroniska dokumenta formā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu), jānosūta, uz e-pasta adresi kultura@selija.com, līdz 2023. gada 2. maijam, plkst. 23.59. vai projektu pieteikumi papīra formā jānosūta pa pastu Sēlijas kultūras programmai Sēlijas ielā 25, 305. kabinetā, Daugavpilī, LV-5401 jānosūta ar pasta zīmogu ne vēlāk kā 28. aprīlis. 

Projektu iesniedzējiem norisināsies informatīvi semināri, kuru laikā varēs noskaidrot atbildes uz vaicājumiem, ja tādi projekta izstrādes laikā būs radušies:

 • 18. aprīlī pulksten 14:00 Červonkas pilī, Vecsalienas pagatsā
 • 20. aprīlī pulksten 10.00 Sunākstes Saieta namā, Sunākstes pagastā
 • 22.aprīlī pulksten 12.00 Gricgales Medņu krogā, Pilskalnes pagastā
 • 25. aprīlī pulksten 11.00 Jēkabpils, Jēkabpils pilsētas bibliotēkā
 • 26.aprīlī pulksten 18.00 tiešsaistes platformā ZOOM.

https://ej.uz/SelijasSalas_zoom4

Individuālas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu epastā: partneriba.kaimini@gmail.com vai zvanot pa tālruni 29184640 (Inga Krekele); 22335439 (Daina Alužāne); 29548967 (Ieva Jātniece).

Kultūras programmas projektu konkursa pieteikuma veidlapa un nolikums pieejams biedrības “Partnerība “Kaimiņi”” mājaslapā un Sēlijas tūrisma un kopienu portālā selija.com. Programmu administrē biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” ar kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” informatīvo atbalstu.

Informāciju sagatavoja: Jānis Dzimtais
kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas”
sabiedrisko attiecību un tūrisma speciālists
info@selija.com