Aptauja par pārmaiņām Latvijas pagastos pēc administratīvās reformas

Publicēts : 25.oktobris.2022

Biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF) aicina lauku iedzīvotājus, kopienas un NVO aizpildīt anketu par pārmaiņām, kas ir notikušas vai kuras esat sajutuši savā pagastā pēc administratīvi teritoriālās reformas (ATR) ieviešanas 2021.gadā. Aptaujas rezultāti ir anonīmi un tiks izmantoti apkopotā veidā, LLF strādājot ar lauku telpas un kopienu jautājumiem interešu aizstāvības darbā. Anketu lūdzam aizpildīt līdz š.g. 31. oktobrim.

LLF ir nacionāla mēroga jumta organizācija, kas biedru pulkā apvieno vairāk nekā 80 organizācijas visā Latvijā, t.sk. 34 vietējās rīcības grupas. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Latvijas Lauku forums