Notikusi diskusija par kopienu filantropiju Latgalē

Publicēts : 17.oktobris.2022

11. oktobrī Augšdaugavas kultūras centrā “Vārpa” pulcējās Augšdaugavas novada biedrību un pašvaldības pārstāvji, lai diskutētu par kopienu filantropijas praksi un iespējām.

Diskusijas iniciators bija nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš jau kopš 2013. gada darbojas Preiļu un Līvānu novados ar mērķi stiprināt vietējo kopienu caur labdarību un ziedojumu piesaisti. Nodibinājums administrē ziedotāju finansētās stipendiju programmas abu novadu bērniem un jauniešiem, Preiļu un Līvānu pašvaldību grantu programmu iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai, palīdzības sniegšanu nelaimē un grūtībās nonākušiem, palīdzību Ukrainas bēgļiem, kas uzturas Preiļu novadā, kā arī sniedz atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām.

Viduslatgales pārnovadu fondam ir bagāta pieredzes gan ziedojumu piesaistē no iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan labdarības akciju un kampaņu rīkošanā. Tomēr jāatzīst, ka Fonds ir vienīgais kopienu filantropijas fonds Latgales pusē, tāpēc arī labdarības darba organizācija Viduslatgalē ir intensīvāka un sistēmiskāka kā citviet.

Klātesošie atzina, ka Augšdaugavas novadā zina lielākas organizācijas kā “Caritas”, “Latvijas Samariešu apvienību”, “Sarkanais krusts”, kas organizē labdarību. Diskusijas dalībnieki savās organizācijās labdarības darbu veic ik pa laikam un kampaņveidā, ja ir radusies nepieciešamība, piemēram, palīdzēt nelaimē nonākušiem iedzīvotājiem vai sniegt palīdzīgu roku senioriem ārpus mājas aprūpē. Tomēr regulārs un sistemātisks labdarības un ziedojumu piesaistes darbs nenotiek. Diskusijas dalībnieki vienojās, lai tāds darbs notiktu, ir nepieciešama spēcīga motivācija un vietējās sabiedrības vajadzību apzināšana un izprašana. Akcijas, kampaņas, ziedojumu kastītes ir tikai instrumenti, kā piesaistīt līdzekļus, lai atbalstītu vietējā kopienā iedzīvotājus, kam to vajag visvairāk.

Kļūdains ir priekšstats, ka jāatbalsta tikai vājākie vai neaizsargātākie – maznodrošinātie, seniori, bērni ar īpašām vajadzībām un tamlīdzīgi. Viduslatgales pārnovadu fonda pieredze liecina, ka atbalstu var un vajag sniegt jaunajiem talantiem, studējošajiem, dažādām iedzīvotāju iniciatīvām, lai uzlabotu savu dzīves vidi. Labdarība un ziedošana ne tikai spēcina tos, kas gūst atbalstu, bet arī ziedotājus un visu kopienu. Labdarība ir veids, kā izrādīt rūpes un solidaritāti, tā veicina sabiedrības drošību – ir drošāk dzīvot starp atbalstošiem un labvēlīgi noskaņotiem līdzcilvēkiem.

Diskusija iedvesmoja ikvienu klātesošo. Diskusija tika organizēta sadarbībā ar biedrību “Partnerība “Kaimiņi””, kuras vadītāja Inga Krekele ierosināja, ka pieredzes apmaiņai un jau konkrētākām iniciatīvām nepieciešama vēl viena tikšanās, un tāda jau tika iezīmēta.

Tikšanās un diskusijas par labdarību norisināsies Rēzeknes, Krāslavas, Ludzas un Balvas novados, tās finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina Viduslatgales pārnovadu fonda projekta “Labdarības aplis” ietvaros.

Vairāk par Viduslatgales pārnovadu fondu: www.vlpf.lv. Ja ir interese iesaistīties labdarības iniciatīvu īstenošanā savā pagastā vai novadā, aicinām uz tikšanos 2022. gada 4. novembrī, saziņa pa tālruni: 29184640.