Izsludināta 12.projektu pieņemšanas kārta

Publicēts : 20.septembris.2022

Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 12. kārta  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.  Pieejamais finansējums – EUR 305525.88 

Apbalsta apmērs līdz 50 000EUR;
līdz 100 000EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
Atbalsta intensitāte70 %

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5.punktā minētā darbība – 5.1. Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Projektu pieteikumu pieņemšana sākas 2022.gada 20.oktobrī   līdz 2022.gada 20.novembrim. Projektu pieteikumi jāiesniedz TIKAI ELEKTRONISKI: https://eps.lad.gov.lv/login

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties: biedrības Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” birojā – Sēlijas ielā 25, 305.kabinetā Daugavpilī, biedrības mājas lapā www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā “Attīstības stratēģija”.

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: Pieteikšanās termiņi uz pasākumu

Projekta pieteikuma sagatavošanas veidlapas un palīgmateriāli pieejami: Normatīvie akti. Veidlapas, Rokasgrāmatas

Pilns sludinājuma teksts atrodams šeit:

Pašnovērtējuma veidlapa rīcībai 1.1. šeit: