Uzsākam projekta „Derība ar savu zemi” īstenošanu

Publicēts : 25.augusts.2022

Projektu „Derība ar savu zemi” biedrība “Ūdenszīmes” kopā ar sadarbības partneri – Kopienu sadarbības tīklu “Sēlijas salas” –  īstenos visā  Sēlijas vēsturiskās zemes teritorijā no 2022.gada augusta līdz 2023.gada 28. februārim.

Šai laika posmā organizēsim četrus seminārus Sēlijas austrumu daļas kopienās – Silenē, Pašulienē, Varnavičos un Kaplavā, pievēršot īpašu uzmanību multinacionālajai videi un tās lomai  Sēlijas Vēsturiskās  zemes vēsturē un šodienā. 

Šīm četrām kopienām tiks izstrādātas arī identitātes zīmes, un jau nākamā gada februārī varēsim teikt, ka savas īpašās zīmes ir 42 Sēlijas kopienām, un šīs dažādības krāšņie aspekti formē dzīvi elpojošu Sēlijas Vēsturiskās zemes identitāti.

Par Sileni, Pašulieni, Varnavičiem un Kaplavu tiks izveidots videosižets „Es stāstu par savu kopienu”, par dzīvi savā ciematā aicinot vēstīt tur dzīvojošus jauniešus.

Visus Sēlijas aktīvos ļaudis aicināsim uz diviem sadraudzības pasākumiem – novembrī Kaldabruņā norisināsies latviskajām tradīcijām veltīts pasākums „Novembra derība”, savukārt, februārī dosimies uz Vecsalienas pagastu, kur Červonkas pilī svinēsim „Gada gaismu austrumos”, iepazīstoties ar slāvu kultūras mantojumu Sēlijas teritorijā.

Uz pirmo semināru Silenenes kultūras namā aicinām jau šajā piektdienā, 26.augustā, pl. 10 00

Par visām aktualitātēm ziņosim  Facebook grupā „Kopienas izaugsmes katalizators”, un sirsnīgi aicinām šai grupai pievienoties, jo tur ievietojam informāciju ne tikai par šo projektu – ziņas par projektu konkursiem, par to, ko dara citas kopienas gan Latvijā, gan Eiropā, pieredzes stāsti, labie un iedvesmojošie piemēri, diskusijas ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Meklē iedvesmu vai sadarbības partnerus kādai trakai idejai? Šī grupa ir tieši tā, kur tas viss pulcējas.

Ieva Jātniece,

Biedrības „Ūdenszīmes” vadītāja t. 29548967

Projekts “Derība ar savu zemi”

2022.LV/MTSP/4

Projekta norisi  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par tā saturu atbild biedrība „Ūdenszīmes”.