Īsās pārtikas ķēdes, aktualitātes un veiksmīgākie piemēri

Publicēts : 28.maijs.2022

Zoom seminārs 31.05.2022.

Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie  un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, pārtikas ražotāji, mājražotāji, izejvielu audzētāji, lauksaimnieki un citi interesenti. 

Semināra mērķis: 

Gūt ieskatu un izpratni īso pārtikas ķēžu ieviešanā un būtībā.  Noskaidrot aktualitātes un tendences īso pārtikas piegāžu sistēmu realizēšanā dzīvē, iesaistot vietējos uzņēmējus.

Semināru vadīs: 

Agita  Hauka biedrības “Latvijas Zemnieku federācija” valdes priekšsēdētāja un eksperte, Biedrības “Iecavas sieviešu kluba “Liepas” dibinātāja , valdes priekšsēdētāja, SIA “Aizlīči” valdes priekšsēdētāja”, masiere.

Norises vieta, moderators: Zoom tiešsaistē 31.05.2022., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Moderators Sandra Igaune , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu. 

Pieteikuma saite: https://ej.uz/PartikasKedes 

● Seminārs ir bez maksas.  

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv; ●Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv 

●Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;

●Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavnieceieva.leisavniece@yandex.com; 

●Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele,  kraslavaspartneriba@inbox.lv 

●Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele,  inga.krekele@gmail.com 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un  apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir  ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona  uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās  Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā  plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales  reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas,  Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas,  Viļakas, Viļānu un Zilupes).