“Digitālā amatniecība- darbs ar digitālām stellēm”

Publicēts : 23.maijs.2022

Zoom seminārs 30.05.2022.

  • Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji/ amatnieki, audēji, tūrisma speciālisti un pakalpojumu sniedzēji.
  • Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar digitalizācijas iespējām audējiem, praktisks piemērs biedrībā “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”.
  • Semināru vadīs: S. Zabiļevskis, biedrības “Darba un kultūras centrs Līdumnieki” pārstāvis.
  • Norises vieta, moderators: Zoom tiešsaistē 30.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
  • Moderators darbosies uz vietas biedrībā “Darba un kultūras centrs Līdumnieki”, Ligita Karvele , epasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_amatnieciba


Seminārs ir bez maksas.


Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
● Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
● Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
● Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
● Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
● Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com