“Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā”

Publicēts : 23.maijs.2022

Datums: 01.06.2022

Norises vietas: Ludzas rajona partnerības teritorija

  • Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Ludzas rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā.
  • Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu.
  • Ko semināra dalībnieki iegūs: klātienē varēs iepazīties ar konkrēta uzņēmēja pieredzi. Dalībnieki iegūs jaunas ierosmes savas darbības dažādošanai un sadarbības kontaktus.

Moderators: Ligita Karvele, tel. 26162986, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_rīkiludzaspartneriba


Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
● Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
● Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
● Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece,
ieva.leisavniece@yandex.com;
● Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
● Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com