“Konkurētspējas attīstīšana un piedāvājuma noformēšana Latgalē”

Publicēts : 18.maijs.2022

Zoom seminārs 25.05.2022.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.


Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar Latgales reģiona tūrisma kopīgajām tendencēm, stiprajām pusēm un potenciālajām iespējām nākotnē – kā tūrisma uzņēmējam Latgalē atrast savu ceļu, savu vietu, savu stāstu, ko veidot un attīstīt, ar kuru lepoties un, protams, kā ar to visu nopelnīt?

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju par dažādiem pozitīvajiem piemēriem Latgales tūrismā, par potenciālajiem tūrisma attīstības virzieniem reģiona griezumā, par latgaliskās viesmīlības standartiem un praktiskus padomus, kā atrast to īpašo stātu, ar kuru Tev uzrunāt tuvāku un tālāku klientu?
Semināru vadīs: Juris Viļums, Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītājs


Norises vieta, moderators:
● Zoom tiešsaistē 25.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Rūdolfs Liepnieks , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma saite: https://ieej.lv/pietKonkuretspeja

Semināra darba kārtība:


● Seminārs ir bez maksas.
Vairāk informācijas savā partnerībā:

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com