Aicinām jūs pievienoties Eiropas lauku attīstības virzītāju domubiedriem un parakstīt Eiropas Lauku paktu!

Publicēts : 06.maijs.2022

Jaunā pakta mērķis ir mobilizēt valsts iestādes un ieinteresētās personas rīkoties atbilstoši lauku kopienu vajadzībām un vēlmēm, lai sekmētu kopīgu sistēmu ieinteresēto personu iesaistīšanai un sadarbībai ES, valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Demogrāfijas un demokrātijas komisāre Šuica, Lauksaimniecības komisārs Vojcehovskis un Reģionālās attīstības komisāre Fereira ir snieguši publisku uzaicinājumu pievienoties diskusijai par Lauku paktu. Visi interesenti aicināti paust savu apņemšanos īstenot vīzijas mērķus un piedalīties Lauku pakta izstrādē un ieviešanā. Komisija veicinās sadarbību ar partneriem un tīkliem, sekmējot ideju un paraugprakses apmaiņu visos līmeņos.

Pamatojoties uz plašu sabiedrisko apspriešanu, datu analīzi un līdzdalības prognozēm, redzējumā ierosināti desmit kopīgi mērķi, kuros izklāstīti lauku kopienu un ieinteresēto personu kopīgie centieni. Eiropas līmenī šie mērķi tiks sasniegti, izmantojot Eiropas Komisijas Lauku rīcības plānu, kā arī ieguldījumus no ES finansēšanas instrumentiem un turpmākas horizontālās darbības. Lauku rīcības plāns tiek īstenots, pamatojoties uz četriem savstarpēji papildinošiem darbību blokiem, kuru mērķis ir spēcīgāki, savienotāki, noturīgāki un pārtikušāki Eiropas lauku apvidi.

Līdz 2022. gada jūnijam ieinteresētās personas un dalībnieki var pievienoties Lauku pakta kopienai un dalīties pārdomās un idejās par tā īstenošanu un attīstību. 2022. gada jūnijā Lauku pakta augsta līmeņa konference būs iespēja izvērtēt uzņemtās saistības un izvirzītās idejas un definēt nākamos soļus.

Latvijas Lauku forums ir parakstījis Paktu. Aicinām to parakstīt arī jūs – to var izdarīt ŠEIT: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact (lapas augšējā daļā iespējams nomainīt valodu). Forma ir ļoti īsa un parakstīšanai nav nepieciešams ilgs laiks.Tāpat aicinām pieteikties dalībai Lauku pakta konferencei, kas no 15. līdz 17. jūnijam notiks Briselē. 

Reģistrācija pasākumam šeit: https://ec.europa.eu/info/events/the-rural-pact-conference-2022-jun-15_en


Vairāk informācijas par Ilgtermiņa lauku vīziju un Lauku paktu te: https://ec.europa.eu/info/news/long-term-vision-eus-rural-areas-launch-rural-pact-2021-dec-20_lv