“Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”

Publicēts : 03.maijs.2022

Klātienes praktiskais seminārs Krāslavā, Tūrisma informācijas centrā, 12.05.2022.

Mērķauditorija: Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumu pārstāvji, tūrisma nozares uzņēmēji, mājražotāji vai potenciālie ēdināšanas uzņēmumu veidotāji. 

Semināra mērķis: 

Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi, balstoties uz Latgales kulinārā mantojuma centra darbību, kvalitatīva un pārdomāta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, nepieciešamo sanitārijas un higiēnas prasību ievērošanai, kā arī vietējās produkcijas popularizēšanai un latgaliskās identitātes veidošanai. 

Ko uzņēmējs iegūs: 

Teorētiskas zināšanas par ēdināšanas uzņēmuma darba organizāciju, sanitārijas un higiēnas prasībām, Latgales kulinārā mantojuma centra darbību Eiropas kulinārā mantojuma tīkla ietvaros. Klātienē iepazīšanos ar jaunizveidoto Krāslavas Amatniecības centru, tajā skaitā kulinārā mantojuma darbnīcu un ZS “Kurmīši” darbību. 

Semināru vadīs Tatjana Kozačuka, biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” valdes priekšsēdētāja.

Semināra darba kārtība:

Semināra norises diena un vieta: 12.05.2022., Krāslavas novada TIC, Pils iela 2, Krāslava

Moderators: Ligita Karvele, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com 

 Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.  

Pieteikuma saite: https://ej.uz/pietKulinarais

Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com