Facebook un Instagram pārvaldīšanas algoritmi 2022. gadā

Publicēts : 25.aprīlis.2022

Izmantojiet iespēju! Aicinām seminārā Zoom tiešsaistē 28.04.2022.

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar krasajām izmaiņām šo sociālo mediju platformu pārvaldībā 2022. gadā. Izklāstīt kā strādā algoritms, kas tas ir un kā to pielietot veiksmīgākai uzņēmējdarbībai.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.


Ko uzņēmējs iegūs: informāciju, lai izprastu šī gada sociālo mediju aktualitātes, lai ar bezmaksas rīku pareizu pielietojumu un algoritma izprašanu varētu pilnvērtīgi savu uzņēmumu prezentēt šajās sociālo
mediju platformās.


Norises vietas, moderators:
 Zoom tiešsaistē 28.04.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Rūdolfs Liepnieks e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Saite darba kārtībai:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
https://ieej.lv/algoritmi2022


 Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā: Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele,
inga.krekele@gmail.com