“Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā”

Publicēts : 19.aprīlis.2022

Nodarbību cikls “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC”

Klātienes praktiskais seminārs viesu mājā “Zaļā sala”

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji. 

Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša, ērta naktsmītņu piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu naktsmītņu  pakalpojumu.

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā populāru tūrisma veidu – naktsmītņu pakalpojumu pamatjautājumiem: pakalpojumu specifika, plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas platformas/mobilās aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā palīdzība un risku novēršana naktsmītņu pakalpojumu sfērā.

Semināru vadīs Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte, savā pieredzē dalīsies Rita Tērauda, viesu mājas “Zaļā sala” saimniece.

Norises vieta, moderators: 

 26.04.2022,  Adrese : Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki, „Zaļā sala”.

Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot https://ej.uz/pieteiksanasNaktsmitnes

Seminārs ir bez maksas.