“Dabas un aktīvā tūrisma pakalpojumi”

Publicēts : 31.marts.2022

2022.gada 11.aprīlī, pirmdien, aicinām piedalīties seminārā “Dabas un aktīvā tūrisma pakalpojumi” klātienē.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma veidotāji.


Semināra mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu dabas vai aktīvā tūrisma pakalpojumu.


Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā populāru tūrisma veidu – dabas un aktīvā tūrisma pamatjautājumiem: pakalpojumu specifika, plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas platformas/mobilās aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā palīdzība un risku novēršana aktīvajā tūrismā.


Semināru vadīs Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte un Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atputas studiju virziena lektore, aktīvās atpūtas uzņēmuma “Atpūta Ludzā” pārstāvis.


Norises vietas: Kafejnīca Kristīne (Baznīcas iela 25, Ludza), Eversmuižas dabas taka (auto novietošana Muižas ielā 3, Ciblā), Ludzas pilskalns (No vietas Baznīcas ielā 54, Ludzā).
Moderators: Ligita Karvele, tel. 26162986, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Aktivitātes darba kārtība:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_dabas_tūrisms


Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
● Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
● Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
● Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
● Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
● Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com