Nodarbību cikls “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC”

Publicēts : 23.marts.2022

Uzsākam nodarbību ciklu “Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC”
1.nodarbība “Tūrisms. Kas tas ir?”

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.

Semināra mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienu pieprasījuma izmaiņām atbilstošu tūrisma piedāvājumu.

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību ar tūrisma pamatjautājumiem saistītās tēmās. Kur meklēt un kā lietot nepieciešamo informāciju projektu realizācijas gaitā , kā arī  iegūs praktisku, noderīgu informāciju savas konkrētās idejas tūrisma sfērā realizācijai.

*Lūgums katram lekciju dalībniekam uz apmācību sagatavot  stāstu par  savu tūrisma piedāvājumu vai ideju. 

Praktiskais uzdevums- kopīgi apskatīsim dalībnieku tūrisma idejas, izdiskutēsim, kā varētu tās realizēt, kādi riski un kā un ar ko sadarboties piedāvājuma veidošanā. Esošajā piedāvājumā- kas jāuzlabo vai kas jāpapildina. 

Semināru vadīs Līga Kondrāte, Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja.

Norises vietas, moderators: 

 Zoom tiešsaistē 31.03.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators Ligita Karvele , e-pasts HYPERLINK “mailto:latgales.uznemejs@gmail.com” \latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot
https://ej.uz/pieteiksanasTurisms pieteikuma anketu.