Seminārs “Mājaslapu uzturēšanas māksla, tehniskā analīze ar praktisko daļu”

Publicēts : 18.marts.2022

Mērķis: Iepazīstināt ar galvenajām vadlīnijām, kas jāņem vērā uzturot un uzlabojot mūsdienīgas mājaslapas, lai tās ne tikai eksistētu, bet arī funkcionētu un lietotājam būtu viegli tajās orientēties.
Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.
Ko uzņēmējs iegūs: informāciju, kā noteikt vai pašlaik esošā uzņēmēja mājaslapa ir moderna un funkcionējoša. Kur meklēt un kā izmērīt mājaslapas atdevi. Iegūs praktisku informāciju, lai saprastu, kas būtu jāuzlabo, vai jāpārtaisa esošajā mājaslapā. Uzņēmējs iegūs noderīgu informāciju un praktiskus knifus lai pareizi uzturētu mājaslapās ievietoto saturu.
Norises vietas, moderators:
⮚ Zoom tiešsaistē 25.03.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Sandra Igaune , 29122990 , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība:

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Seminārs ir bez maksas.