Seminārs “Grāmatvedības uzskaite mazajiem uzņēmējiem”

Publicēts : 10.marts.2022

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji
Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.
Norises vietas, moderators:
⮚ Zoom tiešsaistē 23.03.2022., saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc
reģistrācijas.
⮚ Moderators Ligita Karvele, 26162986 e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com
Semināra darba kārtība

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma saite: https://ej.uz/seminars23032022
❖ Seminārs ir bez maksas.