11.kārtas projektu rindojums

Publicēts : 10.marts.2022

Laika posmā no 10.01.2022.- 10.02.2022. notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 11. kārtas projektu konkurss rīcībā 2.1. Atbalsts iniciatīvām, kuras vērstas uz efektīvu un ilgtspējīgu dabas un kultūras resursu izmantošanu lauku sabiedrības dzīves standartu paaugstināšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 319 750,57 apmērā.

Tika saņemts 20 projektu iesniegumi, kas tika vērtēti līdz 10.martam. Ar iesniegto projektu rindojumu var iepazīties te: 

Partnerības SVVA padomes lēmumi projektu pieteicējiem tiks izsūtīti uz e-pastu.

Turpmāko projektu izvērtēšanu veiks Lauku atbalsta dienests. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu – publiskā finansējuma saņemšanai vai noraidīšanu, Lauku atbalsta dienests pieņems triju līdz piecu mēnešu laikā.

Aicinām projektu iesniedzējus regulāri pārbaudīt savu e-pastu un, saņemot informāciju no LAD, operatīvi atbildēt uz papildus uzdotajiem jautājumiem, ievērojot norādītos termiņus.