Vārds laukiem

Publicēts : 22.februāris.2022

Šobrīd, ceļā uz jauno plānošanas periodu, nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam novadam, lai tiktu uzklausīti un paši vēlētos piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos, ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu dzīvi.

Lai motivētu Krāslavas novada iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un veidotu izpratni par lēmumu pieņemšanu un līdzdalības rezultātiem, Krāslavas rajona partnerība aicina novada nevalstiskās organizācijas un aktīvos iedzīvotājus uz kopīgu diskusiju ar Krāslavas novada deputātiem.

Š.g. 3. martā plkst. 10:00 Krāslavas kultūras namā (Rīgas ielā 26, Krāslavā). 

Interesentus aicinām pieteikties  līdz 2. martam, rakstot uz e-pastu kraslavaspartneriba@inbox.lv  vai aizpildot pieteikšanās anketu ŠEIT. 

Pieteikšanās ir obligāta.

Diskusijas tēmas:  sabiedrības līdzdalība, demokrātijas kultūra, kā ne tikai sadzirdēt, bet arī sadarboties ar nevalstisko organizāciju sektoru ilgtspējīgai teritorijas attīstībai.

Diskusiju vadīs pieredzējis moderators un pilsoniskās sabiedrības aktīvists Āris Ādlers.  Viņš ir vietu attīstības speciālists, kurš iestājas par iekļaujošu attīstību, kas paredz pastāvīga dialoga uzturēšanu starp iedzīvotājiem un pašpārvaldi. Ārim ir praktiska pieredze sabiedrības līdzdalības jautājumos pašvaldību un Eiropas līmenī. 

Demokrātijas kultūras stiprināšana ir viens no Aktīvo Iedzīvotāju fonda mērķiem, kuru ar savām iniciatīvām veicina arī trīs partnerības Dienvidlatgalē – Krāslavas rajona partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un Preiļu rajona partnerība -, īstenojot projektu “ES Dienvidlatgalē varu”.

Šādas diskusijas ar vietējo pašvaldību politiķiem paredzētas arī Preiļu rajona partnerības, kā arī Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi”” teritorijās. Par datumu un laiku informācija tiks precizēta.

Dalība seminārā “zaļās“ jeb drošās zonas ietvaros, uzrādot  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošu dokumentu. Semināra laikā tiks nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Diskusija notiks projekta “ES Dienvidlatgalē varu” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.