Starptautiskās sadarbības projekts “Sēņu ceļš” tuvojas noslēgumam

Publicēts : 14.janvāris.2022

Projektā “Sēņu ceļš” iesaistītas 4 Eiropas valstis. Projekta vadošais partneris ir Aktiivinen Pohjois-Satakunta (Somija), un iesaistīti  vēl 6 partneri – biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi””, biedrība “SATEKA”, lauku partnerība “Ziemeļgauja”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, Suupohja Development association LAG (Somija), Ignalina district LAG (Lietuva) un Gruppo di Azione Locale “SERRE CALABRESI” (Itālija).

PROJEKTA MĒRĶIS

  1. Izveidot starptautisku “Sēņu ceļu” – savākto meža nekoksnes produktu un no tiem izgatavoto produktu biznesa iniciatīvu tīklu, kura mērķis ir dažādot aktivitātes, radot labvēlīgus apstākļus jaunu uzņēmumu radīšanai un darba vietu radīšanai lauku apvidos, jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē.
  2. Attīstīt sēņu un citu meža nekoksnes resursu tematisko tūrismu lauku teritorijās kā inovatīvu un tūrisma tirgum pievilcīgu nišu un kā vietējās ekonomikas dažādošanas instrumentu.
  3. Stiprināt individuālo pārtikas mājražotāju un tūrisma uzņēmēju savstarpējo pieredzes apmaiņu un kooperāciju Latvijā un ārzemēs produktu noieta sekmēšanai un vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai.
UZDEVUMI PROJEKTA MĒRĶA SASNIEGŠANAI:
  1. mudināt lauku iedzīvotājus izmantot meža nekoksnes produktus, lai attīstītu vietējos produktus un pakalpojumus;
  2. piedāvāt vietējiem iedzīvotājiem profesionālo apmācību, konsultācijas un praktisku palīdzību jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē un to veiksmīgai ieiešanai vietējā tirgū, balstoties uz vietējo resursu izmantošanu;
  3. dažādu iedzīvotāju grupu iekļaušana darbībās, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veicināšanu un meža nekoksnes produktu izmantošanu, lai palīdzētu radīt jaunus produktus, veicinātu konkurētspēju.
  4. dažādot meža nekoksnes resursu ekonomiskāku un progresīvāku izmantošanu produktu un pakalpojumu apstrādē un izmantošanā;
  5. izveidot Eiropas maršrutu tīklu autentiskiem vietējiem pakalpojumiem, kas savieno kopīgus produktus un pakalpojumus meža produkcijai lauku reģionos projekta sadarbības partneru zemēs.

Projekta kopējā summa – EUR 94400,00

Projekta Nr. 18-00-A019.333-000014

Izveidoti Velomaršruti:

– Pa Kukažiņas ceļu: biedrības “Sateka” darbības teritorijā

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=134p8mNhfP-Z_HWJM_N7Sx8J–RwbCj2b&usp=sharingieej.lv/kukazinas_cels

– Sēņu ceļš, biedrības lauku partnerība “Ziemeļgauja” darbības teritorijā

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1USiKXN_vyKcgPdFK40n83_1TjwTRVlEj&usp=sharingieej.lv/senu_cels

– Silenes maršruts, biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” darbības teritorijā

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1awcA893et2sSn8NhOnEilF-WAKVD3zet&usp=sharingieej.lv/velo_silene

Publicitātes materiāli:

Kartiņas ar meža velšu receptēm