Semināri Latgales reģiona uzņēmējiem!

Publicēts : 12.janvāris.2022

Aicinām piedalīties semināros. Seminārus vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības  un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

24.01.2022. plkst. 13:00
“Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2022.gadā”
Pieteikšanās: https://ej.uz/seminars24012022
Darba kārtība: https://ej.uz/dk24012022

16.02.2022. plkst.10:00
Pieteikšanās: https://ej.uz/seminars16022022
“Piemērotākā uzņēmējdarbības forma mazajiem uzņēmējiem”

23.03.2022. plkst.10:00
“Grāmatvedības uzskaite mazajiem uzņēmējiem”
Pieteikšanās: https://ej.uz/seminars23032022

  • Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem.

Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).