Latgales vēstniecībā Gors notikusi Latgales konference

Publicēts : 03.decembris.2021

Lai iepazīstinātu Latgales uzņēmējus, profesionāļus un tūrisma jomu darbiniekus ar  projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Nr. 19-00-A019.332-000007  laikā tapušo Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju “Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021- 2027” Latgles vēstniecībā Gors un ZOOM platformā 01.12.2021. notika Latgales konference, ko vadīja Marika Rudzīte – Griķe.

Pasākuma pirmā daļa tika veltīta atskatam uz projektā paveikto, bet otrā daļa ļāva ieskatīties nākotnes tendencēs, plānos un vīzijās. 

Ar uzrunu dalībniekiem Latgales konferenci atklāja Sandra Palma, stāstot par projekta gaitu un īsumā iepazīstinot ar projektu. Projekts tiek īstenots sadarbojoties 6 Latgales partnerībām un  projekta vadošais partneris ir biedrība “Ludzas rajona partnerība”.

Konferences dalībniekiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar projekta laikā tapušās stratēģijas ieskatu, bet arī atskatīties uz citiem projekta laikā paveiktajiem darbiem, ko ieskicēja biedrības “Ludzas rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Sandra Palma un projekta vadītāja Mārīte Romanovska. 

M. Romanovska sniedza nelielu ieskatu visos notikušajos semināros, projekta pirmās konferences norisē un atzīmēja lektorus,kas piedalījušies projekta semināru vadīšanā.

Projekta ekspertes no Vidzemes augstsklas Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne stāstīja par izstrādāto Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju “Tūrisma pakalpojumu veidošanās uzņēmumos 2021-2027”, liekot uzsvaru uz attīstāmajiem segmentiem nākotnē un  pasakoties visiem par sadarbību Stratēģijas izstrādes procesā.

Multimediju ekspertes  un semināru lektores Ilzes Deņisovas stāstījumā konferences dalībnieki varēja ieskatīties projekta īstenošanas aizkulisēs, uzskatāmi, ar piemēriem pievēršos uzmantību paveiktajam šo vairāk kā divu gadu garumā. Ilze Deņisovas prezentācijā tika iekļauti daudzi piemēri no dalībnieku paveiktajiem darbiem semināru laikā. Noslēgumā divas aktīvākās semināru dalībnieces Gita Muižniece un Inese Matisāne klātesošos pārsteidza ar sagatavotajiem video sveicieniem un pateicību par projekta laikā notikušiem semināriem, tādējādi arī demonstrējot projekta laikā apgūtās un uzlabotās digitālās prasmes.

Pasākuma otro daļu atklāja AS “Latvijas valsts meži” LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Daiga Ancāne, kas semināra dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas valsts mežu veikumu tūrisma un atpūtas vietu izveidē un apsaimniekošanā. 

Energoefektivitātes centra pārstāvis Anrijs Tukulis stāstīja par ilgtspējīgiem risinājumiem un enerģijas izmaksu samazināšanas iespējām mazajiem uzņēmumiem.

Jana Simanovska, kas pārstāvēja biedrību “Ekodizaina kompetences centrs” stāstīja par to, kā izmantot resursus lietderīgi.

Latgales konferences noslēgumā uzņēmējs Andris Gals iepazīstināja dalībniekus ar jaunizstrādātās tūrisma un ceļošanas aplikācijas Trip.lv iespējām.

Kopumā klātienē Latgales vēstniecībā GORS  un  attālināti ZOOM platformā konferencē piedalījās 51 dalībnieki. 

Projekts turpināsies līdz 2022.gada 30.aprīlim un uzņēmējiem tiek piedāvātas dažādas aktuālas un saistošas semināru tēmas.

Informācija ir pieejama BDR “Ludzas rajona partnerības” mājas lapā:   https://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/turistam-draudzigs-latgales-uznemejs-digitalizacijas-laikmeta-akronims–quotlatgales-uznemejsquot un pārējo Latgales partnerību mājaslapās.

Visi semināri – gan klātienes, gan ZOOM tiešsaites ir pieejami bezmaksas, vien nepieciešams piereģistrēties, aizpildot dalības anektu.

Publikāciju sgatavoja projekta vadītāja Mārīte Romanovska un pasākuma tehniskā moderatore Sandra Igaune