SIA “Recens” ir īstenojis projektu “Kalnu pacēlāja iegāde”(Nr.18-03-AL28-A019.2101-000003)

Projekta mērķis ir veicināt tālāku SIA “Recens” darbības attīstību un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzstādot jaunu kalnu pacēlāju, tādējādi veicinot uzņēmuma konkurētspēju, apgrozījuma pieaugumu un klientu skaita palielināšanos. Tika iegādāts tehnoloģiski jaunākais kalnu pacēlājs,  kas pieejams patreiz Eiropas tirgū. Jaunais pacēlājs galvenokārt paredzēts slēpotājiem, kuriem 2018.gada sākumā tiks pabeigta jauna trase. Tiks nodrošināti daudz brīvāki, komfortablāki apstākļi Egļukalna apmeklētājiem, jo brīvdienās ir liels klientu pieplūdums un pie esošajiem pacēlājiem veidojas rindas.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.—2020. gadam ietvaros.