BDB “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” ir īstenojusi projektu (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000007) “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma”

Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” darbojas kopš 2012. gada, apvienojot biedrus, kuri jau vairākus gadus nodarbojas ar tūrismu un aktīva dzīves veida popularizēšanu. “Sniegpulkstenīte” ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma” ar mērķi veicināt sporta sacensību kvalitātes uzlabošanu vietas potenciālā attīstībai.

Biedrība regulāri organizē aktīvās atpūtas pasākumus, sniedzot iedzīvotājiem iespēju piedalīties pārgājienos ar dažādiem aktīvā tūrisma novirzieniem – orientēšanās, ūdens tūrisms, velosipēdu braucieni.

2015. gadā tūrisma klubs Daugavpils novadā aizsāka jaunu tradīciju – riteņbraukšanas sacensības “Daugavpils novada MTB maratons”. Projekta ietvaros tika iegādāta elektroniskā sacensību laika uzskaites sistēma, kas ir inovatīva iekārta Daugavpils un Ilūkstes novados, kas uzlabo esošo riteņbraukšanas sacensību kvalitāti, nodrošina efektīvu un precīzāku rezultātu izsniegšanu sacensību dalībniekiem. Pateicoties šīm iekārtām  ir iespēja rīkot licencētās riteņbraukšanas sacensības, kas veicina vietējās kopienas attīstību gan sporta nozarē, gan teritorijas potenciāla attīstību un atpazīstamību.