Dabas parkā ” Dvietes paliene” ir īstenots projekts “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām”

Biedrība Dvietes Senlejas pagastu apvienība ir īstenojusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam sabiedriskā labuma projektu “Inventāra iegāde Dvietes palienes dabas parka Vides klases nodarbībām” (projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000004).

Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāts kvalitatīvs inventārs putnu un dzīvnieku novērošanai, tādējādi tika ieviestas jaunas aktivitātes dabas parka Vides klases nodarbībās – radīta iespēja jebkuros laika apstākļos rīkot nodarbības dabā – tematiski vispiemērotākajā vietā. Bez tam ir iespēja veikt  putnu un dzīvnieku novērošana attālināti – ar foto/video slēptās kameras palīdzību iegūstot interesantus attēlus un video, kas ļauj nodarboties ar dabas izzināšanu un pētniecību gan ornitologiem, gan plašākai sabiedrībai attālināti.

Projekta rezultātā ir izveidota seno laiku cilvēku mītne – slietnis, kura izveides rekonstrukcija ir nebijis pasākums. Tas ir aktuāls gan Vides klases nodarbībām, gan ekspozīcijas papildinājums arheoloģijā un kultūrvēsturē. Tas veicina Dvietes palienes un Bebrenes atpazīstamību, ceļ vietas potenciālu.