Jaunumi

Publicēts : 10.augusts.2023

13.kārtas projektu rindojums

Laika posmā no10.06.2023 līdz 10.07.2023 notika  Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas 13.kārtas projektu konkurss rīcībā 1.1. Atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai. Kopumā pieejams finansējums EUR 54902,73  apmērā un rīcībā 2.1 Atbalsts iniciatīvām, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 03.jūlijs.2023

Uzsaukums VIEDIE CIEMI 2023 | pieteikšanās līdz 23.07.

Biedrība "Latvijas Lauku forums" aicina Latvijas ciemus un kopienas dalīties to vieduma atslēgās, piesakoties "Viedais ciems 2023" atpazīstamības zīmei. Iniciatīva tiek īstenota ar mērķi izcelt un spēcināt lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus aktīvākas un iesaistošākas kopienas dzīves veidošanā un inovatīvu risinājumu īstenošanā esošajiem izaicinājumiem.Pretendēt uz atpazīstamības Lasīt vairāk.....
Publicēts : 17.jūnijs.2023

Pieredzes apmaiņas vizīte Dānijā

“Partnerības “Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele no 2023. gada 31. maija līdz 3. jūnijam projekta “UAP Latgale” aktivitāšu ietvaros piedalījās vizīte uz Roskildes pilsētu Dānijā, kuras laikā bija iespēja iepazīties ar Dānijas uzņēmējdarbības vides specifiku, lauksaimniecības nozares attīstības tendencēm, kā arī dalīties ar Latgales pieredzi šajā jomā, popularizēt reģiona iespējas un Lasīt vairāk.....
Publicēts : 24.maijs.2023

Par 6.LLKP | 14. līdz 16. jūnijs | Ērgļi

KAS IR LATVIJAS LAUKU KOPIENU PARLAMENTS? Latvijas Lauku kopienu parlaments (LLKP) notiek reizi divos gados un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Kopienu parlamenta darbības princips balstās līdzvērtīgā dialogā starp kopienu pārstāvjiem un Lasīt vairāk.....
Publicēts : 24.maijs.2023

Viedā trešdiena | 31.05. plkst 14.00 TIEŠSAISTĒ

Aicinām piedalīties Viedajā trešdienā 31. maijā plkst. 14.00 TIEŠSAISTĒ, kuras laikā tiksimies uz sarunu ar Ansi Bērziņu, Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāju par ziedošanu kā metodi un iespēju lauku kopienās. Kas ir filantropija, ko tā iekļauj un kāpēc svarīgi atcerēties par ziedošanu sabiedrības virzītas vietējās attīstības ietvaros?Vizuālis pielikumā. Pēc tiešsaistes būs pieejams arī ieraksts. Lasīt vairāk.....