Jaunumi

Publicēts : 17.novembris.2023

Ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību

Britu pārstāvniecības Latvijā finansētā projekta „Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību” ietvaros 7.–8.novembrī partnerība „Kaimiņi”, Krāslavas rajona partnerība un Preiļu un Līvānu novadu partnerība „Kūpā” devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tukuma novadu. Arī Augšdaugavas novada pārstāvji piedalījās braucienā un guva jaunas zināšanas par iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību, cilvēku iesaisti sabiedriskajā dzīvē, Lasīt vairāk.....
Publicēts : 24.oktobris.2023

CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU

Uzsākam īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu Nr. 23-00-A019.332-000009 “CEĻĀ UZ PAŠPIETIEKAMU TERITORIJU”. Projekts tiek īstenots starp četrām vietējām rīcības grupām: biedrību “Aizkraukles rajona partnerība” (vadošais partneris), “Bauskas rajona lauku partnerība”, partnerība “Kaimiņi” un Preiļu-Līvānu novadu partnerība “Kūpā”. Projekta mērķis ir apzināt teritorijas pārtikas resursus, veicināt īso piegādes ķēžu attīstību un iesaistīto Lasīt vairāk.....
Publicēts : 25.septembris.2023

Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?

Partnerība "Kaimiņi" informē, ka Valsts kontrole ir veikusi revīziju par LEADER pieejas īstenošanu Latvijā. Valsts kontrole aicina Zemkopības ministriju aktīvāk darboties, lai veicinātu vietējo rīcības grupu kapacitāti. “Ar šīs revīzijas publiskošanu vēlamies arī rosināt iedzīvotājos lielāku interesi par LEADER sniegtajām iespējām. Praksē iedzīvotājiem tas nozīmē apzināt savu vietējo rīcības grupu pārstāvjus un līdzdarboties Lasīt vairāk.....
Publicēts : 25.septembris.2023

Dārza svētki Preiļu, Krāslavas un Augšdaugavas novados – iedrošinājums līdzdarboties

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi”” sadarbībā ar Biedrību “Preiļu – Līvānu novadu partnerība “KŪPĀ”” un biedrību “Krāslavas rajona partnerība” realizē Britu Pārstāvniecības Latvijā projektu “Dienvidlatgale ceļā uz iedzīvotāju līdzdalību”. Projekta mērķis motivēt cilvēkus piedalīties vietējās nozīmes aktivitātēs, iedrošinot paust savu viedokli un mācīties pieņemt, ka viedokļi var atšķirties arī vietējās kopienas mērogā. Lasīt vairāk.....
Publicēts : 18.septembris.2023

Viedā trešdiena 20.09.

Lai sekmētu izglītošanu finansējuma piesaistē un ar to saistītajiem jautājumiem biedrība “SATEKA” radījusi praktisku palīgu – ceļvedi par veiksmīga finansējuma piesaisti nevalstiskajām organizācijām. Tikšanās laikā Daiga Gargurne dalīsies pieredzē, atziņās, kas gūtas vairāk kā 16 gadu laikā kopš biedrības izveides, kā arī pastāstīs par radīto ceļvedi. Pieslēgšanās saite: https://saite.lv/oPb   Piedalīties aicināts Lasīt vairāk.....