LEADER īstenotie projekti

BDR Jāšanas sporta klubs “Gaita” īstenojusi projektu (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000038) „Veselīgs dzīvesveids – tas ir stilīgi!”

Biedrība Jāšanas sporta klubs ,,GAITA,, dibināta 2004. gadā. Biedrība aktīvi nodarbojas ar jāšanas sportu kā brīvā laika un veselīga dzīvesveida popularizēšanu bērnu, jauniešu un amatieru vidū, kā arī biedrība organizē un vada attīstošās nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta mērķis ir iegādaties jauno šķēršļu komplektu, vieglās automašīnas piekabi, kā arī Lasīt vairāk.....

SIA “Lauku projektu birojs” pabeidzis LEADER projektu „Kafejnīcas “Vojaž” virtuves iekārtu un tirdzniecības aprīkojuma iegāde”

SIA "Lauku projektu birojs" ir īstenojis ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projektu „Kafejnīcas "Vojaž" virtuves iekārtu un tirdzniecības aprīkojuma iegāde”(projekta Nr. 17-03-AL28-A019.2101-000016). Projekta mērķis ir iegādāties virtuves aprīkojumu un Lasīt vairāk.....

BDR “Lauku studija” īstenojusi LEADER projektu (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000037)„Mūzikas instrumentu un aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm”

Kopš 2014. gada darbojas biedrība "Lauku studija" piedāvā bezmaksas instrumentālās mūzikas mācību nodarbības Višķu pagasta un apkaimju bērniem, jauniešiem un dažāda vecuma novada iedzīvotājiem, kuri ieinteresēti apgūt prasmes un iemaņas instrumentālās mūzikas spēlē (solo ģitāra, bass ģitāra, bungas, sintezators un tml.). Sakarā ar pieaugušo interesi, biedru skaitu un aktīvu piedalīšanos Lasīt vairāk.....

LEADER projekts (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000036)„Mākslas un radošuma darbnīcas “Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

Biedrība “Dvietes vīnogas” ir izveidota, lai īstenotu ieceres, kas ir svarīgas pagasta un novada cilvēkiem, saglabātu īpašo Dvietē un popularizētu to, tādējādi 2018. gadā tika realizēts projekts, kura rezultātā tika atjaunota Dvietes muižas kultūrvēsturiskā ēka, tādējādi tiek nodrošināta ēkā kultūras un vietējās sabiedriskās dzīves aktivitāšu norise ar potenciālu sekmēt arī Dvietes Lasīt vairāk.....

ZS Ilūkstes novada Prodes pagasta zemnieku saimniecība “Ievas” īstenojusi LEADER projektu „Jauna pakalpojuma ieviešana ZS IEVAS darbībā”

ZS "Ievas" darbojas kopš 2010.gada gada un pamatā nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu Prodes pagasta Ilūsktes novadā. Papildus, lai nodrošinātu saimniecības ilgtspējīgu attīstību, ZS "Ievas" nodarbojas arī ar kokapstrādi. Saimniecībai ir neliela kokzāģētava, kas nepieciešamības gadījumā dod papildus ienākumus saimniecības attīstībai. Lai pilnveidotu kokzāģētavas darbību tika īstenots LEADER projekts „Jauna Lasīt vairāk.....