Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā

Publicēts : 20.maijs.2022

Zoom seminārs 26.05.2022.

Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, citi interesenti.


Semināra mērķis: Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvu izzināšana no teorijas līdz praktiskiem risinājumiem.


Semināru vadīs: Sanita Kalnača – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante


Norises vieta, moderators:
Zoom tiešsaistē 26.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Moderators Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikuma saite: https://ej.uz/piet_zalaiskurss

Semināra darba kārtība:

Seminārs ir bez maksas.
Vairāk informācijas savā partnerībā:
● Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
●Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
●Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
●Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
●Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
●Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com