“Biškopības produkcijas pārstrāde”

Valērijs Ašķeļaņecs īstenoja projektu “Biškopības produkcijas pārstrāde” (projekta Nr. 20-03-AL28-A019.2104-000006), kurš guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 8. kārtā.

Uzsākot savu sirdslietu – biškopību, no 2010.gadā Valērijs sekmīgi attīstīja savu saimniecību, palielinot bišu saimes skaitu no 3 līdz 32 saimēm. Kā arī pilnveidoja savas zināšanas biškopībā, mācoties Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur  ieguvis apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmu Biškopībā.

Projekta mērķis-iegadāties iekārtas, ar kuru palīdzību tiks veikta medus apstrāde un uzglabāšana.

Realizējot projektu, tika iegādātas iekārtas, tādējādi radot jaunu produkciju, kā arī dažādojot esošās produkcijas realizācijas iespējas – “putots medus” ar dažādu ogu, sukāžu piemaisījumu, medus salmiņos u.c.

Kopējais projekta finansējums ir 3669.28 EUR, no kuriem 2568.49 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.