Diskusija ar politiķiem Augšdaugavas novadā “Vārds laukiem”

Publicēts : 03.marts.2022

Šobrīd, ceļā uz jauno plānošanas periodu, nepieciešama aizvien lielāka iedzīvotāju iesaiste, vajadzību apzināšana un iedzīvotāju līdzdalības veicināšana, lai iedzīvotāji justos piederīgi savam novadam, lai tiktu uzklausīti un paši vēlētos piedalīties ekonomiskajos, sociālajos, kultūras un politiskajos procesos, ar mērķi pozitīvi ietekmēt savu

Lai motivētu Augšdaugavas novada iedzīvotājus iesaistīties pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs un veidotu izpratni par lēmumu pieņemšanu un līdzdalības rezultātiem, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” aicina novada nevalstiskās organizācijas un aktīvos iedzīvotājus uz kopīgu diskusiju ar Augšdaugavas novada deputātiem.

Š.g. 9. martā plkst. 10:00 Augšdaugavas novada kultūras centrā “Vārpa” (Dobeles ielā 30, Daugavpilī). 

Interesentus aicinām pieteikties  līdz 8. martam, rakstot uz e-pastu inga.krekele@gmail.com  vai aizpildot pieteikšanās anketu https://ej.uz/Vards_laukiem_Kaimini

Pieteikšanās ir obligāta.

Diskusija uzlabos komunikāciju starp vietējiem politiķiem, biedrībām un kopienu līderiem, kā arī Sociālo dienestu, stiprinot sadarbību, sapratni un risinājumu rašanu dažādiem izaicinājumiem. Tikšanās laikā diskutēsim arī par sabiedrības līdzdalību, demokrātijas kultūru, kā ne tikai sadzirdēt, bet arī sadarboties ar nevalstisko organizāciju sektoru ilgtspējīgai teritorijas un sociālo pakalpojumu attīstībai.

Diskusiju vadīs pieredzējis moderators un pilsoniskās sabiedrības aktīvists Āris Ādlers.  Viņš ir vietu attīstības speciālists, kurš iestājas par iekļaujošu attīstību, kas paredz pastāvīga dialoga uzturēšanu starp iedzīvotājiem un pašpārvaldi. Ārim ir praktiska pieredze sabiedrības līdzdalības jautājumos pašvaldību un Eiropas līmenī. 

Demokrātijas kultūras stiprināšana ir viens no Aktīvo Iedzīvotāju fonda mērķiem, kuru ar savām iniciatīvām veicina arī trīs partnerības Dienvidlatgalē – Krāslavas rajona partnerība, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un Preiļu rajona partnerība -, īstenojot projektu “ES Dienvidlatgalē varu”.

Šādas diskusijas ar vietējo pašvaldību politiķiem jau notika Krāslavas rajona partnerības teritorijā. Ar politiķiem plāno tikties arī Preiļu rajona partnerības darbības teritorijas biedrības Līvānos 9.martā pl.15.00 Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrā (Domes iela- 3) un 10.martā pl.15.00 Preiļos, Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvāris – 28).

Dalība seminārā “zaļās“ jeb drošās zonas ietvaros, uzrādot  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu vai izziņu par Covid-19 infekcijas pārslimošanu pēdējo 6 mēnešu laikā, kā arī personu apliecinošu dokumentu. Semināra laikā tiks nodrošināti valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Diskusija notiks projekta “ES Dienvidlatgalē varu” ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.