“Nodokļu (VSAOI un IIN) aktualitātes 2021.gada 2.pusgadā”

Publicēts : 15.jūlijs.2021

Mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar nodokļa maksāšanas izmaiņām 2021.gadā. Vebinārā tiks apskatītas izmaiņas un aktualitātes VSAOI aprēķināšanā, sākot ar 01.07.2021., minimālais obligāto iemaksu objekts, kādos gadījumos pašnodarbinātajiem ieteicams iesniegt VID apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem, kā pareizi VSAOI iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos IIN maksātājiem, izdevumu ierobežojuma atcelšana 2020. un 2021. Gadā, iepriekšējo gadu izdevumu un zaudējumu pārnešana, kam ieteicams precizēt 2020. gada ienākumu deklarāciju, kā arī citi būtiski ar nodokļu aprēķināšanu, maksāšanu, optimizāciju saistīti jautājumi.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

         Norises vietas, moderators:

Zoom tiešsaistē 15.07.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators: Sandra Igaune, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

✅Darba kārtība: https://tinyurl.com/5483vnr4

✅Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3phr7rfx