„LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UZŅĒMUMOS” 2021-2027.gadam” 3. Redakciju publiskošana

Publicēts : 15.jūlijs.2021

Vidzemes augstskolas ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne ir sagatavojušas „LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UZŅĒMUMOS” 2021-2027.gadam”.

Stratēģijas redakcija tiek publiskota ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar Stratēģijā noteiktiem plāniem un vīzijām.

Stratēģijas darba variants projektā “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Latgale_turisma_uznemeju_strategija_2021_17_junijs.pdf

Priekšlikumi ir iesniedzami pievienotajā formā un nosūtāmi uz epastu: hespi@va.lv līdz 17.08.2021.