Seminārs dalībniekiem AR priekšzināšanām

Publicēts : 09.aprīlis.2021

Aicinām piedalīties seminārā “Mūsdienu mājaslapas & internetveikala izveides pamatprincipi”

Mērķis: Iepazīstināt ar mūsdienās aktuālām mājaslapu, e-veikalu izveides platformām, kā arī iepazīstināt ar galvenajām vadlīnijām, kas jāņem vērā tās veidojot, lai tās ne tikai tehniski funkcionētu, bet būtu arī modernas, viegli lietojamas, kā arī ar veiksmīgu saturu un apmeklētājiem draudzīgas

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju, kas jāņem vērā, lai uzņēmējs izveidotu jaunu vai uzlabotu savu esošo mājaslapu un e-veikalu, kā arī lai saprastu, vai šīs lapas būtu jāuzlabo, vai jāpārtaisa pilnībā; iegūs arī konsultācijas par jau esošajām lapām, kā arī noderīgus knifus, ko ņemt vērā veiksmīgas lapas izveidei; saņems noderīgu informāciju, lai izprastu, kas sastāda izmaksas un maksimāli atvieglotu to pareizu izveides procesu.

            Norises vietas, moderators: 

  •  Zoom tiešsaistē 30.04.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderator Marika Rudzīte -Griķe,tel.29443621 , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība: https://tinyurl.com/2ma8zw7f

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.  

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ybtdz7rw 

  • Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).