Daugavpils novada teritorijā ir pabeigta pašvaldības lielāko kapsētu digitalizācija

Rezultātā izveidota savdabīga kapsētu digitālā karte, kas ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu. Kapsētu digitalizācija ir veikta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)projekta “Daugavpils novada kapsētu digitaslizācija” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 60 379 eiro, no kuriem 45 000 jeb 90% no attiecināmajām izmaksām sedz ELFLA, bet 15 379 eiro ir Daugavpils novada domes finansējums.

Daugavpils novada pašvaldības pārziņā ir 83 kapsētas ar kopējo platību 78 ha, no kurām digitalizētas 46 lielākās kapsētas 62,09 ha platībā. Faktiski gandrīz katrā pagastā digitalizēta vismaz viena kapsēta, stāsta Daugavpils novada domes Īpašuma nodaļas vadītāja Ilze Ondzule.

Vienotajā kapsētu bāzē iedzīvotāji var apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, piemēram, sniegt detalizētu informāciju par saviem piederīgajiem, kas ir apbedīti, virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram apbedījumam izveidots atsevišķs fails, kurā pieejama informācija par apbedītajiem un apbedījuma vietas fotogrāfijas. Tāpat šajā datu bāzē būs atrodama informācija par kapusvētkiem, svecīšu vakariem, par kapsētu infrastruktūru un cita nozīmīga informācija.

Kapsētu digitalizācija atvieglos turpmāk pašvaldībām kapsētu apsaimniekošanu, jo visi dati, kas līdz šim glabājās t.s. kapu grāmatās, turpmāk būs pieejami elektroniski. Kapu grāmatas var pazust vai laika gaitā tikt sabojātas, līdz ar  ko var zust arī visa informācija par apbedījumiem. Mainoties kapsētu pārvaldniekiem, būs arī daudz vienkāršāk iepazīt situāciju kapsētās, jo visa informācija būs apkopota, nevajadzēs pētīt kapu grāmatu. Šajā sistēmā kapsētu pārvaldnieki varēs reģistrēt jaunas apbedījumu vietas un to redzēs arī iedzīvotāji. Sistēma nodrošinās informāciju ne tikai par apbedījumu vietām, bet arī par brīvajām vietām kapsētā un nekoptajām kapu vietām. Reizi gadā pagasta pārvaldnieks kopā ar kapu pārvaldnieku veic nekopto apbedījumu aktēšanu. Arī šo apsekošanu rezultāts būs atrodams datu bāzē.

Daugavpils novads ir viens no pirmajiem Latgales reģionā, kas uzsācis pašvaldības kapsētu digitalizāciju. Kapsētu digitalizāciju veic uzņēmums SIA “Cemety”. Apbedījumu vietas iekļautas datubāzē, kas pieejama vietnē www.cemety.lv. Ienākot tajā un ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, var saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu.

Daugavpils novada digitalizētās kapsētas:

Gutas kapsēta
Krivošejevas kapsēta
Pantelišķu kapsēta
Šemberga kapsēta
Pakapiņu kapsēta
Rodnišķu kapsēta
Dubnas kapsēta
Zarānu kapsēta
Petrānu kapsēta
Birķineļu kapsēta
Papušina kapsēta
Baltaču kapsēta

Ir pieejams video, kā pieslēgties sistēmai:  

https://www.youtube.com/watch?v=_QENRXnicC4&feature=emb_title