Aicinām piedalīties seminārā „Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”

Publicēts : 19.februāris.2021

Mērķis: Iepazīstināt semināra dalībniekus  ar informācijas tehnoloģiju drošības pamatprincipiem. Diskusija ar auditoriju par informācijas drošību uzņēmumā un  attālinātajā darba vietā.

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji. 

Ko uzņēmējs iegūs: Iegūtas zināšanas par informācijas tehnoloģiju drošības veidošanas pamatprincipiem un to praktisku ievērošanu.  

Norises vietas, moderatori: Zoom tiešsaistē 02.03.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators Sandra Igaune, 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

12:00 – 12:45 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai.

12:45-13:00 Informācija par projektu

13.00- 15.00 Lekciju vada Egils Stūrmanis, CERT.LV

Informācijas drošības kultūra,
Draudzīgas IT drošības pamatprincipi,
Drošības jēdziens,
Apdraudējumu veidi virtuālajā vidē,
Autentifikācijas un autorizācijas jēdzieni,
Aizsargājamie resursi,

● internets,
● elektroniskais pasts,
● paroles,
● viedierīces,
● informācijas sistēmas un faili

Rīcība un atbildība,
Rīki un padomi,
Kopsavilkums.

Diskusija par informācijas drošību uzņēmumā un attālinātajā darba vietā, atbildes uz jautājumiem, papildus interesējošie jautājumi citos ar šo tēmu saistītos semināros.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:  tinyurl.com/4qyuknw7

Seminārs ir bez maksas

Vairāk informācijas savā partnerībā: 

  • Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
  • Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
  • Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
  • Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
  • Krāslavas rajona partnerība – Stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv;
  • Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com;

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte “Semināru cikls III”