Ir tapusi elektroniskā rokasgrāmata “Bites-Medus-Cilvēki”

Publicēts : 10.februāris.2021

Saldus rajona attīstības biedrība un 8 partnerības no Latvijas, Lietuvas un Moldovas turpina īstenot starptautiskās sadarbības projektu “Bites-Medus-Cilvēki”. Laikā 2018. gada augusta līdz 2021. gada jūlijam plānots īstenot 11 aktivitātes.

Projektā iesaistīto Vietējo rīcības grupu pārstāvji, biškopji un interesenti piedalījušies sekojošās projektā organizētajās aktivitatēs:

  • ārzemju un vietējos pieredzes apmaiņas braucienos uz Moldovu, Rietavu, Ignalinu, Paģēģiem Lietuvā, Daugavpili/Preiļiem,
  • semināru ciklā “Biškopības produkti”(lektors Dr. Aļģirts Amšiejus (Algirdas Amsiejus);
  • seminārā “Iepakojuma risinājumi biškopības produktiem” (lektore Dr.sc.ing. Sandra Muižniece-Brasava;
  • seminārā “Produktu mārketings un uzņēmuma atpazīstamības nodrošināšana” (lektore Vita Brakovska un Zanda Ozola, produkta PUPUCHI idejas radītāja),
  • seminārā “Bišu vasks” (lektors Ivars Geiba);
  • demonstrācijas pasākumā Brocēnos “Bišu produktu pielietojuma iespējas virtuvē”, kura laikā Jānis Vainovskis izglītoja pasākuma apmeklētājus par bišu produktu ietekmi uz cilvēka veselību, piedāvāja plaša klāsta medus degustāciju. Pasākuma otrā daļā norisinājās kulinārijas meistaršovs ar medus produktiem un medus toršu meistarklase, kuru vadīja Roberto Meloni un Liene Zommere.
  • Projekta ietvaros ir tapusi elektroniskā rokasgrāmata “Bites-Medus-Cilvēki”, kuras teksta autori ir Baiba Tikuma un Guntars Melnis. Elektroniskā grāmata ir A5 formāta 175 lpp informatīvs materiāls, kurā atrodama informācija par medu, bišu vasku, bišu indi, propolisu, bišu maizi, ziedputekšņiem un peru pieniņu.

Rokasgrāmata pieejama šeit.  https://srab.saldus.lv/lv/leader_jaunumi_2014-2020?read=124

Starptautiskai projekts “Biškopības nozares attīstības veicināšana sadarbības partneru teritorijās un sabiedrības izglītošana biškopības jomā. Akronīms Bites-Medus-Cilvēki” (Nr. 18-00-A019.333-000002) tiek īstenots Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”.