Rotaļu laukums Subatē

Jaunais rotaļu laukums ir sengaidīts Subatē. Šogad pavasarī iecere ir īstenojusies un, uzsākot vasaras sezonu, Ezermalas parks ir kļuvis krāsaināks un bērnu čalu pilns.

Vecās rotaļu konstrukcijas, kas tika uzstādītas 2003.gadā ir savu nokalpojušas. Biedrība „Subatieši-sanākam, domājam, darām”, piesaistot ES fonda līdzekļus no Lauku programmas LEDER, īstenoja ieceri, kuras rezultātā ir uzstādītas rotaļu un vingrošanas konstrukcijas dažāda vecuma bērniem, āra trenažieri, papildināta pludmales volejbola laukuma infrastruktūra,uzstādīts informatīvais stends, uzlabota  piknika vieta , pielāgojot to atpūtai ar bērniem, iegādāts zāles pļāvējs teritorijas sakopšanai.

2017.gada 12.maijā biedrības locekļi , mazie un lielie subatieši pulcējās Ezermalas parkā, lai laukumu „Bitītes” svinīgi atklātu, iepazītos ar uzstādītajām iekārtām, to pareizu  un drošu lietošanu, izmēģinātu tās.Tika uzsvērts, ka bērniem ir saudzīgi jāizturas pret jaunajiem spēļu rīkiem, lai tie ilgāk kalpotu. Vecāki, atnākot ar bērniem, var pavingrot uz āra trenažieriem (maziem bērniem un tiem, kas augumā ir mazāki par 1,4 m, uz šiem trenažieriem nevajag darboties; tā var kaitēt savai veselībai un arī sabojāt ierīci) .

chevron-right chevron-left

Biedrība pateicas Ilūkstes novada pašvaldībai par līdzfinansējumu projekta iecerei, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerībai „Kaimiņi” un arhitektei Nansijai Tamanei – par atbalstu.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.