BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu ” Vide un veselīgs dzīves veids ir cilvēku bagātība”, tādējādi radot apstākļus iedzīvotāju motivēšanai uzturēt veselīgu dzīves veidu, ģimeņu kopīgai brīva laika pavadīšanai un sakārtotas vides nodrošināšanai.

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” aktīvi darbojas Kalupas pagastā un iepriekš ir īstenojusi ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektus, attistot Kalupes kopienas dzīves vidi.

Projekta rezultātā tika uzstādīti āra trenažieri vingrošanas laukumā Kalupes ciematā. Kopējās projekta izmaksas ir 3703.81 eiro, no kurām 90% apmērā tika piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.