BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” ir īstenojusi sabiedriskā labuma projektu ”Vide un veselīgs dzīves veids ir cilvēku bagātība” (projekta Nr.17-03-AL28-A019.2201-000010), tādējādi radot apstākļus iedzīvotāju motivēšanai uzturēt veselīgu dzīves veidu, ģimeņu kopīgai brīva laika pavadīšanai un sakārtotas vides nodrošināšanai.

BDR Kalupes kopienu atbalsta centrs “Vitrāža” aktīvi darbojas Kalupas pagastā un iepriekš ir īstenojusi projektus, attistot Kalupes kopienas dzīves vidi.

Projekta rezultātā tika uzstādīti āra trenažieri vingrošanas laukumā Kalupes ciematā. Kopējās projekta izmaksas ir 3703.81 eiro, no kurām 90% apmērā tika piešķirts publiskais finansējums no Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.

Projekts tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un pamatojoties uz biedrības “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” izstrādātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.—2020. gadam ietvaros.