“Sēlijas āres”

LPKS “Sēlijas āres” nelielos apjomos veic rapša eļļas ražošanu no vietējām izejvielām un realizē vietējā tirgū. Lai modernizētu ražošanas procesu, tika īstenots projekts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros – tika iegādāts rapša eļļas spiežu “Farmet” komplekts (2 spiedes, 2 piltuves) no SIA “BRZA Agro”.

Ar jaunajām spiedēm būs iespējams veikt ne tikai rapša eļļas, bet arī linsēklu un ķimeņu eļļas ražošanu, ko piedāvāt vietējā tirgū, kā arī LPKS “Sēlijas āres” sniegs eļļas spiešanas pakalpojumus.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.